تبلیغات

روابط عمومی درون سازمانی
مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل

سازمانها و شرکت‌ها برای پیشبرد امور خود به روابط مناسب با کارکنان خود برای توجیه اهداف و ماموریتهایشان نیاز دارند.ایجاد احساس تعلق سازمانی، اراده‌ی حفاظت از منافع آن و داشتن انگیزه‌های قدرتمند برای رقابت با شرکت‌های رقیب از نتایجی است که استفاده از  یک روابط عمومی کارامد را توجیه می‌کند.انجام انواع نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های موردی، انتشار خبرنامه داخلی، برپایی نشست‌ها و همایش‌های درون سازمانی تخصصی و عمومی و اجرای کمیته نظام پیشنهادات از جمله این خدمات است.