تبلیغات

روابط عمومی سازمان
مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل

بنا به مشهورترین تعاریف، روابط عمومی کار روبه‌رو شدن یک سازمان یا موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام می‌دهد که به منافع مشترکشان مربوط است. سخنرانی در کنفرانس‌ها، کار با رسانه‌ها، ارتباطات بحران، اشتغال به امور اجتماعی از طریق رسانه‌ها و ارتباط با کارکنان در زمره وظایف این حرفه‌است. فعالیت روابط عمومی چندان مستقیم و ملموس نیست و همین فرق آن با تبلیغات است. کار روابط عمومی می‌تواند برای ساختن روابط تفاهم‌آمیز با کارکنان، مشتریان، سرمایه‌گذاران، رأی‌دهندگان و عموم مردم به کاررود. تقریباً تمام سازمانها، نیازمند به خدمت گرفتن گونه‌ای از روابط عمومی هستند.

کانون تبلیغات نگاه خلاق نظر به اهمیت فوق العاده فعالیت‌های روابط عمومی و نقش آن در پیشبرد اهداف سازمان‌ها و شرکت‌ها، با بهره‌گیری از کارشناسان باتجربه و خلاق این حوزه مجموعه‌ی متنوعی از خدمات تخصصی، مشاوره و اجرایی را ارائه می‌کند. نگاه خلاق هم آمادگی پذیرش خدمات روابط عمومی به‌صورت یکجا را دارد و هم در صورتی که سازمانی خود دارای واحد روابط عمومی باشد، می‌تواند به کمک آن آمده و برخی فعالیت‌های خاص را برعهده گرفته و به انجام رساند.