تبلیغات

لمپ‌پست بنرو پرتابل
مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل

لمپ پست بنر

 

ویژگی های برجسته

  • لمپ پست بنرها در بهترین نقطه دید رانندگان عبوری از مسیرهاي مورد نظر قرار دارند.
  • اثر گذاری مثبت در ذهن ببینده به علت تکرار در فواصل زمانی کوتاه دارند.
  • توسط تعداد زیادی از مخاطبین ديده مي شوند.
  • نسبت به سایر تبلیغات محیطی با در نظر گرفتن فاکتور تاثیرگذاری و دیده شدن توسط تعداد مخاطبین، قیمت مناسبي دارند.

 

 


 

پرتابل

 

ویژگی های برجسته

  • نسبت به سایر رسانه های محیطی  دارای قیمت مناسبی است
  • به علت قرار داشتن در مناطق مختلف شهری دارای ضریب دید بالایی است
  • برای معرفی خدمات فرهنگی و تبلیغ آنها ایده آل است