امور طراحی و گرافیک
چاپ

امور طراحی و گرافیک در زمره شاخصه های بصری است که در مکان های مختلف در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد و ذهنیت آنها را نسبت به سازمان، برند، محصول یا خدمت شکل میدهد. هنرمندان طراحی ما با در نظر گرفتن جزییات مهم در طراحی همچون تناسب رنگ، طرح، ساختار و شکل طراحی ها خدمات حرفه ای را در حوزه های ذیل به مشتریان ارایه می کنند:

برخی از مهمترین فعالیت های این بخش عبارتند از :