تبلیغات

تحقيقات بازار
مشاهده در قالب PDF
چاپ
فرستادن به ایمیل

اطلاعات در دنیای رقابتی امروز به عنوان منبع استراتژیک اصلی شناخته می شود و برخورداری از اطلاعات به روز و مرتبط به عنوان مزیت رقابتی هر بنگاه اقتصادی محسوب می شود. تحقیقات بازاریابی یکی از بهترین ابزارهای کمکی برای جمع آوری اطلاعات و تصمیم سازی مدیران است. در فرآیند تحقیقات بازاریابی، اطلاعات مورد نیاز مدیران از کانال مختلف بازار همچون توزیع کنندگان، خرده فروشان و مصرف کنندگان جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در واقع تحقیقات بازاریابی در پی شناسایی و گردآوری و تجزیه و تحلیل آن دسته از اطلاعاتی است که به فرصت های بهتری در ارایه  و عرضه کالا و یا خدمات خاصی می انجامد و یا مشکلات و تهدیدهای پیش روی بازاریابی کالا و یا خدمات خاصی می انجامد و یا مشکلات و تهدیدهای پیش روی بازاریابی کالا و یا خدمات خاصی را تبیین کرده و راهکارهای برون رفت از مشکلات را ارایه می دهد. به طور خلاصه تحقیقات بازاریابی شامل مجموعه فعالیت هایی است که ارتباط میان سازمان ها، عموم مردم،  مصرف کنندگان و مشتریان را برقرار می سازد. کانون نگاه خلاق خدمات تحقیقات بازار را در محور های زیر به مشتریان خود ارایه می کند:

  • قبل از تولید محصول یا خدمت به منظور شناسایی دقیق پتانسیل بازار مصرف و نیازهای مشتریان که این محصول یا خدمت آن را مرتفع می سازد.
  • در حین تولید و به منظور شناسایی دقیق ابعاد ظاهری و عملکردی محصول و خدمت و مطابقت دقیق آن با نیاز بازار
  • پس از تولید و عرضه به بازار، به منظور شناسایی دقیق عکس العمل بازار نسبت به محصول
  • پس از اجراي برنامه هاي تبليغات براي سنجش ميزان اثر بخشي تبليغات و آگاهي مخاطبان نسبت به برند،محصول، خدمت و موارد مشابه
  • تست هاي دوره اي تحقيقات بازار براي شناسايي وضعيت برند و محصول در بازار، فعاليت هاي ساير رقبا،پايش رسانه هاي تبليغاتي و ...