طراحي كمپين هاي تبليغاتي
چاپ

كمپین تبلیغاتی به گروهی از پیام های تبلیغاتی اطلاق می شود که یک ایده‌ی واحد را در بستری همسان به اشتراک می‌گذارند. در حقیقت کمپین‌های تبلیغاتی در بازه‌های زمانی مختلف و در رسانه‌های مختلفی ارایه می‌شوند، اما به علت تبعیت از یک خط فکری واحد اثرگذاری ماندگار و بالایی در ذهن مشتریان دارند و رفتار خرید مشتریان را به نفع شرکت ها تبلیغ کننده تغییر می دهند.

 

کانون تبلیغات نگاه خلاق برای کمک به مدیران در جهت استفاده بهینه از بودجه تبلیغاتی، راهکارهای  موثری را جهت خرید رسانه و طراحی پیام‌های تبلیغاتی ارایه می کند. این راهکارها با در نظر داشتن محصولات و خدمات شرکت ها و نیازهای مشتریان آنها به گونه ای طراحی می شود که بیشترین اثر را در فروش داشته باشد.

نگاه خلاق بااستفاده از جمعی از خلاق ترین متخصصان حوزه تبلیغات و در اختیار داشتن رسانه های تبلیغاتی متنوع قادر است مشتریان خود را با خدمات کیفی خود حمایت کند و آنها را از نتایج حاصل از فعالیت ‍تبلیغاتیشان شگفت زده نماید.

کانون آگهی و تبلیغات نگاه خلاق خدمات زیر را برای طراحی و اجرای موفق یک کمپین تبلیغاتی ارایه می کند:

۱. انجام عملیات تحقیقات بازار برای ارایه شمای کلی از وضعیت برند، محصول یا خدمت در بازار

۲. تدوین راهبرد رسانه ای متناسب

۳. برنامه ریزی اجرا و پیشنهاد بودجه

۴. ایده پردازی

۵. اجرای کمپین